Skip to main content

Linjasaneeraus on hyvin suunniteltua ja organisoitua takuutyötä

LVI TN Putki Oy, Mänttä

LVI TN Putki Oy tuntee linjasaneerauksen haasteet ja mahdollisuudet. Linjasaneeraus on kiinteistöjen suurimpia työkohteita ja siihen ei lähdetä harkitsematta.

Linjasaneerauksen suunnittelu

Linjasaneerauksessa suunnittelutyö on yksi tärkeimmistä työvaiheista. Tässä vaiheessa lyödään alustavasti lukkoon kaikki tärkeimmät asiat mm:

  • Linjasaneerauksen aikataulu
  • Linjasaneerauksen laajuus
  • Urakoitsijat ja vastuut
  • Toimintamalli ja työn vaiheet
  • Linjasaneerauksen lopullinen hinta
Tutustu tekemiimme töihin tästä

Linjasaneerauksessa huomioitavaa

Ennen saneerauksen aloittamista on hyvä huomioida ennakkoon mahdolliset riskit, ja varautua niihin etukäteen. Kokeneena urakoitsijana pystymme viemään isommankin urakan toivottuun lopputulokseen sovitussa aikataulussa.

Seuraamme saneerauksen etenemistä vaihe vaiheelta, ja otamme huomioon asukkaat ja ympäristön niin, että linjasaneerauksesta muodostuisi mahdollisimman vähän haittaa ihmisille tai ympäristölle.

Olemme luotettava kumppanisi linjasaneerauksen kaikissa vaiheissa.

Kun haluat nopeutta linjasaneeraukseen, sen tarjoaa Reno Port -talotekniikkaelementti. Katso video: